Hakkımızda Sanal Öğretim Get Adobe Flash player
 
Office 2010

 
47 TL
5,22 TL X 9Kredi Kartı       :  47 TL
Havale / EFT    :  46 TL
Kapıda Ödeme :  58 TL
36 SAAT, 288 VIDEOLU TÜRKÇE ANLATIM
Set DetayıEğitmenEğitim İçeriğiYorumlar
36 SAAT, 288 VIDEOLU TÜRKÇE ANLATIM

Video NO

Konu İçeriği

Video NO

Konu İçeriği

1Microsoft Office 2010 İle Neler Yapabilirsiniz?
145Ses Dosyası Sunuya Nasıl Eklenir?
2Word Nedir? Word Arayüzü Tanıtımı
146Fotoğraf Albümünü Gösteri Olarak Kaydetme
3İmleç Nedir, Ne İşe Yarar? Yön Tuşları, Geri Alma
147Tasarım Sekmesi İle Arka Planlar Nasıl Düzenlenir?
4Seçme ve Silme İşlemleri, Delete, Backspace
148tasarım, temalar, yeni slayt
5Yazı Yazma Uygulaması, Kaydırma Çubuğu
149Sunuda Tasarımları Farklı Farklı Kullanma, Sayfa Yapısı, Köprü
6Büyüteç, yakınlaştırma, uzaklaştırma, ölçek
150Slayt Geçiş Efektleri Nasıl Ayarlanır?
7Yazı Düzeltme, Shift, Delete, Backspace Uygulaması
151 Ses Ekleme, zamanlama,
8Belge Nasıl Kaydedilir? Caps Lock Tuşu Nasıl Kullanılır?
152Slaytların Geçiş Zamanlamaları Nasıl Ayarlanır?
9Kopyalama, Yapıştırma İşlemleri Nasıl Yapılır?
153Önizleme, zamanlama, slaydı ilerlet
10Kopyala ve Kesme Arasındaki Fark Nedir?
154Efekt Seçenekleri Nasıl Ayarlanır?
11Kopyala, Kes, Yapıştır Komutları Uygulaması
155Hazır Şablonlar Nasıl Kullanılır?
12İnternetten Bilgi Kopyalama Uygulaması
156Kolaj Hazırlama Çalışması - Şablon Oluşturma
13İnternetten Bilgi Kopyalama Uygulaması , internet, kopyalama, yapıştırma
157Bölüm -- 2
14Belge Kaydetme Uygulaması
158Resimler Nasıl Sıkıştırılır?
15Yazım ve Dilbilgisi Hataları Nasıl Düzeltilir?
159Şablon Olarak Kaydetme
16Farklı Kaydet Komutu Nasıl Kullanılır?
160Bölüm Ekleme, Uzantı Gizleme
17Biçimlendirme Komutlarına Giriş, Tümünü Seçme
161Resim Değiştir, klasör seçenekleri, arama seçenekleri
18Renklendirme ve Büyük-Küçük Harfe Dönüştürme Uygulaması
162Resim Olarak Kaydet Komutu Nasıl Kullanılır?
19Kalın, İtalik, Altı Çizili
163Nesnelerle Animasyon Nasıl Yapılır?
20Fosforlu Kalem Özellikleri , biçim, biçimlendirme
164animasyon, geçişler, slaydı ilerlet
21Yazı Tipi, Yazı Tipi Boyutu
165Animasyon Bölmesi Nasıl Kullanılır?
22Üstü Çizili, Metin Efektleri , punto , wordart, efekt
166Gradyan Dolgu Kullanımı
23Alt ve Üst Simgeler, Biçim Boyacısı, Biçimlendirmeyi Temizle
167Arkaplanı Kaldır, Hızlı Stiller
24Dilekçe Uygulaması, Hizalamalar, Girinti, Satır Aralığı
168Noktaları Düzenle, korunacak alanları işaretle
25Dilekçe Yazma, Kaydetme, Hizalama, Girinti Ayarlama Uygulaması
169Öncekinden Sonra, Öncekiyle Birlikte, Tıklatınca
26Dilekçeyi Farklı Kaydederek Biçimlendirme Uygulaması
170başlat, zamanlama, animasyon bölmesi, efekt seçenekleri
27Yazı Biçimlendirme Uygulaması
171Animasyon Ekle
28Metin Efektleri, Madde İşaretleri, Yeni Sayfa Ekleme
172Hareket Yolları
29Resimler Belgeye Nasıl Eklenir?
173 Animasyon Boyacısı
30Resim Yazısı Nasıl Eklenir?
174Küçük Resim Sesi Nasıl Eklenir?
31Resim, Resim ekle,fotoğraf,renk değiştirme
175Köprü Ekleme, ses ekleme
32Yazıcıdan Çıktı Nasıl Alınır?
176Asıl Slayt Görünümleri Nasıl Ayarlanır?
33Stil Araçları Nasıl Kullanılır?
177Tema, tasarım, yeni slayt
34Stil, biçim boyacısı, hızlı stil, stil ekleme,
178Slayt Gösterisini Yayınla İle Canlı Yayın Nasıl Yapılır?
35Mini Araç Çubuğu Nasıl Kullanılır?
179Not Ekleme, Özel Slayt Gösterisi, Çözünürlük
36Resim Düzenleme Araçları Nasıl Kullanılır?
180Zamanlama Provası, Slayt Sıralayıcısı, Video Oluştur
37Resim Boyutlandırma, Resim Kenarlığı
181Açıklama, Yazım Denetimi, Eş Anlamlılar, Eylem
38Resmin Arkaplanı Nasıl Temizlenir?
182Menü Nasıl Yapılır?, Buton Nasıl Yapılır?
39Resim Kırpma, Resim Döndürme
183Eylem Ayarlama, Gizli Şekil Oluşturma
40Küçük Resim Nasıl Eklenir?
184Alt Menüler Nasıl Hazırlanır?
41Şekil Eklemeleri Ve Düzenlemesi Nasıl Yapılır?
185Bölüm Ekleme, Alt Menüler
42Ekran Görüntüsü Kırpma Aracı Nasıl Kullanılır?
186Video Nasıl Eklenir?
43Tablo Nasıl Eklenir? Tablo Kenarlığı Ve Gölgelendirme
187 Poster Çerçevesi Nasıl Kullanılır?
44Tablonun Hücrelerine Yazı Yazma, Hareket Etme
188Video Stilleri Nasıl Kullanılır?
45Tablonun İçeriğini Biçimlendirme, Hücre Genişliği
189Video Yürütme Seçenekleri Nasıl Kullanılır
46Satır Ve Sütun Sayısı Verilerek Nasıl Tablo Eklenir?
190Videolara Yer İşareti Nasıl Eklenir?
47Satır Ve Sütun Boyutlandırması, Yeni Satır Ve Sütun Ekleme
191Video Kırpma
48Satır Ve Sütun Ekleme, Metin Yönü
192Videolara Animasyon Nasıl Eklenir?
49Satır Sil, Sütun Sil , Metin Yönü, Hücre Sil
193video animasyonu, animasyonu yeniden sırala
50Üstbilgi Satırlarını Yinele, Hücre Birleştir, Tablo Bölme
194Web Sitesinden Video Nasıl Eklenir?
51Smartart Grafiği Nasıl Eklenir ve Düzenlenir?
195web sitesinden video, video efektleri
52Smartarta Resim Ekleme, Rengini Değiştirme, Yinele
196Eğitsel Yazılım Nasıl Hazırlanır?
53Smartart İle Yönetim Şeması Hazırlama Uygulaması
197asıl slayt, tasarım, logo, wordart
54CV Hazırlama Uygulaması - Ön Yazı
198Eğitsel Yazılımın Tasarlanması
55cv hazırlama , tablo, ön yazı
199Eğitsel Yazılımın Tasarımı
56CV Hazırlama Uygulaması - İletişim Bilgileri, Kenarlıklar, Bağlantı
200Hızlı Çalışmanın Püf Noktaları
57CV Hazırlama Uygulaması , yazı tipi, yazı tipi boyutu, punto, link, bağlantı
201Eğitsel Yazılımın Konu Bölümünün Hazırlanması
58CV Hazırlama Uygulaması - İçiçe Tablo, Resim Değiştir
202eğitsel tasarım, slayt çoğalt, eylem
59CV Hazırlama Uygulaması - Yeni Satır, Satır Sil, Biçim Boyacısı
203PowerPoint İle Test Soruları Hazırlama
60CV Hazırlama Uygulaması - Köprü
204eğitsel yazılım, test hazırlama, köprü, eylem,
61CV Hazırlama Uygulaması - Yazdır
205Yardım Sayfası Hazırlama
62CV Hazırlama Uygulaması - otomatik sığdır, köprü, biçimlendirmeyi temizle, yazdır, print, pdf, farklı kaydet
206Görüntülenen Son Slayt
63CV Hazırlama Uygulaması - Kenarlık Gizleme, Yazdır
207Eğitsel Yazılımda Güvenli Çıkış Hazırlama
64Paragraf Ayarları, Satır Ve Sayfa Sonu Ayarları
208Gösteri Cd İçin Nasıl Paketlenir?
65Paragraf Ayarları, resim, resim hizalama, hizalama, makale
209Excel Ne İşe Yarar? Araç Çubukları, Hücre Düzenleme
66Yasla Komutu Nasıl Kullanılır?
210Silme, Sütun Genişliği Ayarlama, Birleştir Ve Ortala
67Tarih ve Saat Komutları Nasıl Kullanılır?
211Kenarlık Ekleme, Dikey Hizalama, Resim Ekleme
68Metni Kaydır Araçları Nasıl Kullanılır?
212Hücreleri Taşıma, Sayfa Ekleme, Metni Kaydır
69resim, resim araçları,kaydırma noktalarını düzenle
213Hücre İçeriğini Düzenleme, Sütunların Genişliğini Ayarlama
70Köprü Ekleme Uygulaması
214Otomatik Doldur, Hücre Taşıma Yöntemleri
71Resim Konum Ayarlamaları
215Kurala Göre Otomatik Doldurma, Sayfalar Arası Veri Taşıma
72Sayfa Düzeni, Sayfa Boyutu, Sayfa Yönlendirmesi
216Satır - Sütun Genişliği, Hücre İçinde Satır Açma, Yazdır
73A5 Sayfaya Resim Ekleme Uygulaması
217Temizle, Açıklama, Yazım Denetimi, Satır - Sütun Ekle
74A3 Sayfaya Resim Ekleme Uygulaması
218Satırlar Ve Sütunlar Nasıl Gizlenir, Gösterilir?
75Şiirleri Sütunlar Haline Getirme Uygulaması-1
219Birimler Nasıl Ayarlanır? Ondalık Ayarlama
76 Sekmeler , sütun, sütunlar , sekme ayarlar
220Biçimsel Özellikler Nasıl Temizlenir? Tablo Oluşturma
77Şiirleri Sütunlar Haline Getirme Uygulaması-2 Sekmeler
221Bul ve Değiştir, Uyumluluk Modu, Belge xls uzantılı Nasıl Kaydedilir?
78Sekmeler, biçimlendirmeyi temizle
222Çalışma Kitabı Parola İle Nasıl Kaydedilir?
79Belgeye Nasıl Parola Koyulur?
223Koşullu Biçimlendirme Nedir? Nasıl Kullanılır?
80 Sayfa Numaraları, Sayfa Kenarlığı
224Koşullu Biçimlendirme Uygulamaları
81Bul, Değiştir, Çok Düzeyli Liste
225Kuralları Temizle
82Arama, çok düzeyli liste, madde işaretleri, numaralandırma
226Veri Çubukları, Renk Ölçekleri, Simge Kümeleri
83Tabloya Dönüştürme Ayarları, Resim Hizalama
227Formül Nasıl Yazılır? Operatörler Nasıl Kullanılır?
84Farklı Yöntemlerle Seçme İşlemleri
228Operatörlerde İşlem Sırası, Özel Yapıştır Nasıl Kullanılır?
85Grafik Nasıl Eklenir?
229Değişken Kullanarak Formül Nasıl Yazılır?
86Verileri Düzenle, Grafik Başlığı, Eksen Başlıkları
230Formül Çoğaltmanın Püf Noktaları
87Eksen Seçenekleri, Gösterge
231Formüllerde Dolar İşareti Kullanımı
88Veri Etiketleri, Veri Tablosu
232Karşılaştırma Operatörleri Nasıl Kullanılır?
89Grafik Düzenleri, Grafik Stilleri, Klavuz Çizgileri, Eğilim Çizgisi
233Metin Birleştirme Operatörü, PDF Olarak Kaydetmek
90Denklem Nasıl Eklenir?
234Otomatik Liste Oluşturma, Fonksiyon Kullanma
91Simge Nasıl Eklenir?
235Fonksiyonların Kullanımına Örnek, Aralık Seçimi
92İş Başvurusu Formu Hazırlama Uygulaması
236Hücrelere Ad Tanımlama Nasıl Yapılır?
93İş Başvurusu Formu - Yazı Düzenlemeleri
237Fonksiyon Ekle Penceresi Nasıl Kullanılır?, Yuvarla
94İş Başvurusu - Sekmeler Nasıl Ayarlanır?, Kenar Boşluğu
238Veri Doğrulama Aracı İle Hücrelere İstenen Aralıkta Değerler Nasıl Girilir?
95İş Başvurusu Formu - Sekmeler, Şekiller
239veri araçları, doğrulama ölçütü, sınırlama
96İş Başvurusu Formu - Sekmeler, Yatay Çizgi
240Veri Doğrulama, Formül Yazma Uygulaması
97İş Başvurusu Formu - Otomatik Düzelt Seçenekleri
241Eğer Fonksiyonu, Koşullu Biçimlendirmede Formül
98İş Başvurusu Formu - Dipnot, Filigran
242Bölmeleri Dondur, İç İçe Formül Kullanımı
99İş Başvurusu Formu - Seçenekler
243Bağlantı Yapıştır
100Belgeyi doc Uzantılı Olarak Nasıl Kaydedersiniz?
244Farklı Sayfalara Formülle Ulaşma
101Sertifika Hazırlama Uygulaması - Şablon Nasıl Oluşturulur?
245Etkileyenleri İzle
102Sertifika Hazırlama Uygulaması - Sekmeler
246Formülleri Göster, Düşeyara Fonksiyonu
103Sertifika Hazırlama Uygulaması - tarih ekleme, otomatik tarih
247Yatayara, Rastgelearada, Satır Fonksiyonları Uygulaması
104Sertifika Hazırlama Uygulaması - Yazdır
248Verileri Sıralama, Filtreleme İşlemleri Nasıl Yapılır?
105Sözcük Sayımı, Açıklama Ekle, Yazım ve Dilbilgisi
249Metni Sütunlara Dönüştür, Yinelenenleri Kaldır
106Belge Görünümleri Nasıl Ayarlanır?
250Veri Araçlarındaki Birleştir Komutu İle Tabloları Birleştirme
107belge görünümleri, sayfa düzeni, tam ekran okuma
251Gruplandır, Grubu Çöz, Alt Toplam Komutları
108İçindekiler Nasıl Eklenir?
252Grafik Nasıl Eklenir ve Düzenlenir? Grafik Türleri Seçimi
109içindekiler, başlık, alt başlık, stil
253Mini Grafikler Nedir? Nasıl Kullanılır?
110Tez Nasıl Yazılır?
254Sayfa Düzeni, Yazdır, Yazdırma Alanı, Baskı Önizleme
111Stiller İle Başlık Oluşturma
255Makro Nedir?, Makrolar Nasıl Kullanılır?
112Tez Nasıl Yazılır? - Biçim Boyacısı
256Düğmeye veya Resme Makro Nasıl Atanır?
113Şapka İşareti , başlık oluşturma, stil
257Makro Kaydet, Visual Basic Düzenleme Tanıtımı
114Tez Nasıl Yazılır? - Resim Yazısı
258Makro İle Grafik Nasıl Çizdirilir?
115Pasta Grafik , tez, başlık, stil
259 Grafik Hazırlama Uygulaması
116Tez Nasıl Yazılır? - İçindekiler, Şekiller Tablosu
260Makro Kaydı Nasıl Durdurulur? Sayfa Düzeni
117içindekiler tablosu, alanı güncelleştir , biçimlendirmeyi temizle
261Grafik Yazdırılmak Üzere Yazdırılabilir Alana Nasıl Sığdırılır?
118Tez Nasıl Yazılır? - Tümünü Göster
262eksenler, yazdır, yazdırılabilir alan, yönlendirme
119Sayfa Sonu, Kesmeler , şekiller tablosu
263Yeni Sekme, Yeni Grup Oluşturma ve Kendi Araçlarımızı Ekleme
120Tez Nasıl Yazılır? - Kapak Sayfası
264Belge Özellikleri Nasıl Belirlenir? Nereden Ayarlanır?
121tez, sayfa sonu, kapak, metni kaydır
265Outlook Nedir? Ne İşe Yarar?
122Tez Nasıl Yazılır? - Kaynakça
266Ücretsiz E-Posta Adresi Nasıl Alınır?
123 alıntılar ve kaynakça, alıntı ekle, alanı güncelleştir, sayfa numaraları
267İlk Hesabın Kurulması, Araç Çubukları, Arayüz Tanıtımı
124Tez Nasıl Yazılır? - Kesmeler
268Yeni E-Posta Nasıl Gönderilir veya Alınır? Kime, Bilgi, Konu Kısımları
125Sayfa Numaraları, Altbilgi, Üstbilgi
269Gizli Alanını Kullanarak E-Posta Gönderme
126tez, kesmeler, bölüm sonu, sonraki sayfa
270Mailleri Sıralama, Arama, Okunmuş-Okunmamış İşaretleme
127sayı biçimi,roma rakamı
271Dosya Ekleyerek E-Mail Nasıl Gönderilir? E-Mail Eki Nasıl Açılır?
128tek sayfa, çift sayfa
272Yanıtla, Okundu Bilgisi İste, Teslimi Geciktir,
129PowerPoint Nedir? PowerPoint Araç Çubukları Tanıtımı
273İletiye Bayrak Koyarak İzleme İşlemi Nasıl Yapılır?
130Sunu Oluşturma, Kaydetme, Çalıştırma, Slayt Sil
274Kategori Özelliği İle Mailler Nasıl Ayırtedilir?
131Resim Ekleme, Metin Kutusu
275Smtp - Pop3 Arasındaki Fark Nedir?
132Biçim Boyacısı, Cetvel
276Yeni Klasör, Mail Taşıma
133PowerPoint Gösterisi Olarak Kaydetme
277Hızlı Adımlar Nasıl Kullanılır?
134Ödev Sunumu Hazırlama
278İmza Nasıl Oluşturulur? İmzalar Maile Nasıl Eklenir?
135Gradyan, Yerleştir
279Kişiler, Adres Defteri Nasıl Oluşturulur ve Kullanılır?
136Ödev Sunumu Hazırlama - Arka Planı Kaldır
280Kişi Grubu Ekleme, Önem Düzeyi Belirleme
137Ödev Sunumu Hazırlama - Slayt Çoğalt
281Randevu, Toplantı Zamanlama Nasıl Yapılır? Takvim
138Klavuzlar, Resim Ekle
282Görev Tanımlama, Başkasına Görev Atama Nasıl Yapılır?
139Ödev Sunumu Hazırlama - Sunumu Aktif Slayttan Başlatma
283Önemsiz E-Posta Ayarları Nasıl Yapılır?
140renk, diğer çeşitlemeler, doygunluk, resim rengi seçenekleri
284Kurallar Nasıl Oluşturulur?
141Resimleri Sıkıştır Aracı
285Konuşma Olarak Göster, Gezinti Bölmesi, Okuma Bölmesi
142 Tablo, Grafik, Slayt Numarası
286Pop3 Hesabı Nasıl Kurulur? Hesap Ayarların Nasıl Yapılır?
143Fotoğraf Albümü Nasıl Oluşturulur?
287Outlookta E-Postaların Yedeğini Nasıl Alınır?
144 belgeye aynı anda birden fazla dosyayı seçerek ekleme
288Veda


Setin Eğitmeni İçin Tıklayınız              Set Eğitim İçeriği İçin Tıklayınız              Set İle İlgili Yorumlar İçin Tıklayınız
 
     
Copyright © 2007-2011 MEYSA Bilişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Sanal Öğretim, MEYSA Bilişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Alt kuruluşudur.
 Telefon : (0216) 338 88 82 (Pbx)Faks: (0216) 338 86 59E-mail : info@sanalogretim.com 
 Adres : Osmanağa Mah. Pavlonya Sok. Nuhoğlu İş Merkezi No:8  Kadıköy / İSTANBUL 
 T.C. Kültür Bakanlığı Sertifika Numaramız : 12467