Ansys Setleri

ÖĞRETİM SETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

ANSYS Workbench 2021 Video Ders Eğitim Seti

Video Eğitim Kursumuz, sıfırdan başlayıp son aşamaya kadar öğrenmeye yönelik setimizdir. 21 saatlik anlatıma sahiptir.

Isı Analizi, Burkulma Analizi, Gerilme Analizi, Yorulma Analizi, Nonlineer Analiz gibi birçok analiz, kurs içerisinde anlatıldı. Setimiz ile Ansys programının kullanımını en ince ayrıntıya kadar öğrenmiş olacaksınız.

Bu setimizde diğer kurslardan farklı olacak şekilde yaklaşık içerikte bulunan 60+ örnek gerçekçi sanayi parçaları uygulaması ile analiz bakış açınızı genişletecek çalışmalar mevcut.

Örneğin bizlere teknik resmi verilen bir parçanın, çizimi yapıldıktan sonra firmanın bize verdiği dökümanlar ile statik yüklemelerle gerçekte nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı rahatlıkla görmüş olacaksınız.

Video eğitim seti içerisinde anlatılanlar ile ilgili tüm dökümanlar da sizinle paylaşılmaktadır.

Kursumuz, insansız hava araçları üzerine birden fazla takım liderliği yapmış olup takımlarda "Tasarım Simülasyon - Analiz ve Otopilot Sistemi" üzerine (Siemens NX, Matlab, ANSYS Fluent) görev yapmış, halen bir takımın lideri olarak "Sürü İHA Teknolojisi ve Otopilot Sistemi Yazılımı" üzerinde çalışmalarına ekibi ile devam eden Şükrü Yusuf KAYA tarafından hazırlanmıştır.


ANSYS Workbench 2019 Video Ders Eğitim Seti

Kursumuz, sıfırdan başlayıp son aşamaya kadar öğrenmeye yönelik setimizdir. 17 saatlik anlatıma sahiptir.

Set içerisinde anlatılan konular özetle;

* Design modeler kullanarak çözümü yapılacak modelin simulasyona nasıl hazır hale getirileceği anlatıldı.

* Bu amaçla sıfırdan modellemenin nasıl yapılacağı öğretildi.

* Halihazırda modellenmiş bir yapının hazırlıkları yani modifikasyonları ve simplifikasyonları nasıl yapılacağı anlatıldı.

* ANSYS Workbench giriş ile herhangi bir disiplinde çözüm almak için sonlu elemanlar modelinin ve sınır koşullarının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

* Katı yapılara malzeme modeli tanımlama ve atamak.

* Parçalar arasında kontak ilişkisi tanımlamak.

* Sonlu elemanlar modelinin yani mesh ağının nasıl oluşturulması gerektiği anlatıldı.

* Hazırlanan model üzerine destekler ve yüklemelerin nasıl tanımlanacağı gösterilerek, statik doğrusal çözümün nasıl aldırılacağı anlatıldı.

* Alınan çözümün sonuçlarının nasıl incelenmesi ve yorumlanması gerektiği anlatıldı.

* Doğrusal olmayan modelleme tipleri anlatılarak, gerçek hayattaki duruma daha yakın modelleme teknikleri anlatıldı.

* Parçalar arsındaki kontak ilişkisinin doğrusal olmayan modellemesi, malzemeden doğrusal olmayan modelleme anlatıldı.

* Geometrinin kendisinden gelen doğrusal olmayan modelleme teknikleri ve bu tekniklerle çözümün nasıl alınması ve yorumlanması gerektiği anlatıldı.

* Farklı simulasyon tipleri anlatıldı. 

* Modal analiz ile yapıların doğal frekansları, resonans davranışları ve mode şekillerinin hesaplanması ve yorumlanması anlatıldı.

* Harmonic analiz ile sinusoidal yüklemelerin altında yapıların davranışı incelendi.

* Rastlantısal yükleme analizleri ile otomotiv komponentleri gibi yapılarda oluşacak gerilme ve deformasyon davranışının hesaplanması ve yorumlanması anlatıldı.

* Zamana bağlı doğrusal olmayan simulasyon tekniği ile gerçekteki gibi düşme, çarpma gibi ataletsel yükler altında davranışın deformasyon ve gerilme cevabı hesaplanarak nasıl yorumlanması gerektiği anlatıldı.

Kursumuz, kariyerine sonlu elemanlar (FEA) çözümleri yaparak geliştirme mühendisi olarak başlayıp, uzun süredir Bosch firmasında Kıdemli Geliştirme Mühendisi, Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan ve şu anda da aynı firmada Baş Uzman olan Serkan KURT tarafından hazırlanmıştır.