Java Eğitim Seti
Java Eğitim Seti
119 TL
79TL
HIZLI SATIN AL
SEPETE EKLE

48 Saatlik Java Öğretim setimiz ile Java yı tüm aşamaları ile öğreneceksiniz. Eğer amacınız Java öğrenmek ise aradığınız kaynak budur. İçersinde tüm konular anlatılıyor. Sade bir dil kullanımı hakim. Zevkli uygulamalar ile öğrenilmesi kolaylaştırılmış bir settir.  

Set İçersinde Anlatılan Konulardan Başlıklar:

* Her programlama dilinde olan temel yapıların ne olduğunu ve nerede neden kullanıldığını

* Nesneye yönelimli programlama (Object Oriented Programming - OOP ) kavramlarının tüm detaylarını

* JavaFX ile görsel java uygulamaları yapmayı

* Java uygulamalarında veritabanı kullanmayı

* Tüm konuları bol örnekler ile öğrenecek, büyük projeleri doğru yaklaşımları kullanarak geliştirecek

* Daha büyük projeler yapmak, daha fazlasını öğrenmek için gerekli bilgi birikimi ve özgüveni yakalayacaksınız.

Java Eğitim Seti

48 Saatlik Java Öğretim setimiz ile Java yı tüm aşamaları ile öğreneceksiniz. Eğer amacınız Java öğrenmek ise aradığınız kaynak budur. İçersinde tüm konular anlatılıyor. Sade bir dil kullanımı hakim. Zevkli uygulamalar ile öğrenilmesi kolaylaştırılmış bir settir.  

Set İçersinde Anlatılan Konulardan Başlıklar:

* Her programlama dilinde olan temel yapıların ne olduğunu ve nerede neden kullanıldığını

* Nesneye yönelimli programlama (Object Oriented Programming - OOP ) kavramlarının tüm detaylarını

* JavaFX ile görsel java uygulamaları yapmayı

* Java uygulamalarında veritabanı kullanmayı

* Tüm konuları bol örnekler ile öğrenecek, büyük projeleri doğru yaklaşımları kullanarak geliştirecek

* Daha büyük projeler yapmak, daha fazlasını öğrenmek için gerekli bilgi birikimi ve özgüveni yakalayacaksınız.

YorumlarSet İle İlgili Yapılan Yorumlar
 • 1)Orhan Can OĞUZ6.02.2019/ Jeofizik müh. / Istanbul

  Güzel anlatım , gelecekte java fx , .jsf gibi konularında detaylı / advanced olarak anlatılması , beklentimizdir.

Yorum Yapmak İçin TıklayınızDoğrulama Kodunu Hatalı Girdiniz.
Yorum Kaydedildi. Teşekkür ederiz.
Egitim İçeriğiSet içerisinde anlatılan konuların listesi
 • 1) Java Nedir ve Genel Kavramlar
 • 2) Gerekli Kurulumlar
 • 3) Ilk Java Projesini Oluşturmak
 • 4) Değişken Nedir Neden Kullanırız
 • 5) Primitive - İlkel Veri Tipleri
 • 6) Tip Dönüşümleri - Casting
 • 7) Wrapper Sınıflar ve Özet
 • 8) Arttırma ve Eksiltme Operatörleri
 • 9) Değer Atama ve Karşılaştırma Operatörleri
 • 10) Mantıksal Operatörler ve İşlem Önceliği
 • 11) Kod Blokları ve Keyword kavramı
 • 12) If Else ve Switch Kontrol Yapıları
 • 13) For While ve Do while Döngü Yapıları
 • 14) Break Continue ve Return Dallanma Yapıları
 • 15) Klavyeden Veri Girişi
 • 16) Uygulama Soruları ve Açıklama
 • 17) 1, 2, 3. Soruların Açıklamalı Çözümleri
 • 18) 4, 5, 6, 7. Soruların Açıklamalı Çözümleri
 • 19) 8, 9, 10. Soruların Açıklamalı Çözümleri
 • 20) Math Sınıfının Kullanılması
 • 21) Methodlara Giriş
 • 22) Method Örnek Uygulama
 • 23) Array - Dizi kavramı
 • 24) Array - Dizi Örnek Soru ve Cevaplar
 • 25) Gelişmiş For Döngüsü ve Methodlara Dizi Gönderme
 • 26) İki Boyutlu Diziler ve Dizileri Kopyalamak
 • 27) Arrays ve Arraylist Sınıfları
 • 28) String Sınıfı
 • 29) Bölüm Sonu Projesi
 • 30) Sınıf Nesne Nedir, İlk Sınıf Örneği
 • 31) Constructor - Kurucu Kavramı ve Erişim Belirleyiciler
 • 32) Static ve Final Kavramları
 • 33) Methodlara Nesne Göndermek
 • 34) Kalıtım - Inheritance Nedir
 • 35) Kalıtım Örnek Bölüm 1
 • 36) Kalıtım Örnek Bölüm 2
 • 37) Kompozisyon - Composition Kavramı
 • 38) Çok Biçimlilik - Polymorphism Kavramı 1. Bölüm
 • 39) Polymorphism 2. Bölüm | Polymorphism Olmasaydı? Instance of Kavramı 2. Bölüm
 • 40) Genişletilebilrlik-Extensibility | Polymorphism Faydaları
 • 41) Teorik Bilgi Tekrar Testi
 • 42) Burger Kralı Satış Uygulaması Örneği
 • 43) Cep Telefonu Rehber Uygulaması 1. Bölüm
 • 44) Cep Telefonu Rehber Uygulaması 2. Bölüm
 • 45) Abstract - Soyut Sınıf Kavramı
 • 46) Interface - Arayüz(Ara birim) Kavramı
 • 47) Inner Class - Dahili Üye Sınıflar
 • 48) Inner Class - Static Dahili Sınıflar
 • 49) Inner Class - Yerel ve Anonim Dahili Sınıflar
 • 50) Generic Sınıf Oluşturma
 • 51) Generic Method Oluşturma
 • 52) Generic Örnek | Lig Simülasyonu 1. Bölüm
 • 53) Generic Örnek | Lig Simülasyonu 2. Bölüm
 • 54) Generic Örnek | Lig Simülasyonu 3. Bölüm
 • 55) Java Naming Convension | Adlandırma Kuralları
 • 56) Package Kavramı
 • 57) Package JAR dosyası Olusturma ve Ödev Soruları
 • 58) Package Odev Cozumleri
 • 59) Erişim Belirleyiciler Detaylı Anlatım
 • 60) Final ve Statik Detaylı Anlatım
 • 61) Collection Kavramı ve List Interface
 • 62) ArrayList ve Iterator Kullanımı
 • 63) LinkedList Çalışma Mantığı
 • 64) LinkedList Örnek - Playlist Projesi 1. bölüm
 • 65) LinkedList Örnek - Playlist Projesi 2. bölüm
 • 66) LinkedList Örnek - Playlist Projesi 3. bölüm
 • 67) Vector ve Stack (Yığın) Sınıfları
 • 68) Queue(Kuyruk) ve PriorityQueue(Öncelikli Kuyruk) Yapıları
 • 69) Set Interface ve HashSet Sınıfı
 • 70) LinkedHashSet ve TreeSet Sınıfları
 • 71) Map Interface ve HashMap Sınıfı
 • 72) TreeMap, LinkedHashMap Sınıfları ve Iterator Kullanımı
 • 73) Map Kullanarak Oyun Yapalım | Genel Yapısı
 • 74) Map ile Oyun Yapalım | Yönlendirmeler
 • 75) Map ile Oyun Yapalım | Immutable Değişmez Sınıf
 • 76) JavaFX Nedir
 • 77) Kod ve FXMl ile Ilk Denemeler
 • 78) Stage Scene ve Layout Kavramları
 • 79) Gridpane Hbox ve Vbox Layoutları
 • 80) Borderpane Flowpane ve Tilepane Layoutları
 • 81) Button ve Label Control Yapıları
 • 82) Checkbox Radiobutton ve ToggleButton Control Yapıları
 • 83) Combobox TextField ve ChoiceBox Control Yapıları
 • 84) Datepicker Spinner Slider ve TitledPane
 • 85) Event ve Event Handlers 1. Bölüm
 • 86) Event ve Event Handlers 2. Bolum
 • 87) Thread ve Runnable Kullanmak
 • 88) Not Defteri Uygulaması Bölüm 1
 • 89) Not Defteri Uygulaması Bölüm 2
 • 90) Tasarım Desenleri ve Singleton
 • 91) Dosya Yaz ve Oku Methodları
 • 92) Verileri Dosyadan Okumak ve Göstermek
 • 93) NotEkle DialogPane Kullanımı
 • 94) Yeni Notun Dosyaya Eklenmesi
 • 95) DataBinding ve Observable
 • 96) CellFactory Kullanarak Listeyi Kişiselleştirme
 • 97) Contextmenu ve Notları Silmek
 • 98) Toolbar, Tooltip ve Klavyeden Veri Silme
 • 99) Listeyi Sıralama ve Filtreleme
 • 100) Scene Builder Kullanımı
 • 101) JavaFX Material Design - JFoenix
 • 102) JavaFX Özet 1. Bölüm
 • 103) JavaFX Özet 2. Bölüm
 • 104) JavaFX Özet 3. Bölüm
 • 105) JavaFX Özet 4. Bölüm
 • 106) JavaFX Özet 5. Bölüm
 • 107) Istisna - Exception Kavramı 1. Bölüm
 • 108) Istisna - Exception Kavramı 2. Bölüm
 • 109) Dosyalara Giriş IO İşlemleri
 • 110) FileWriter ile Dosyaya Veri Yazmak
 • 111) Try with Resources Kullanımı
 • 112) FileReader ve BufferedReader ile Veri Okumak
 • 113) BufferedWriter Sınıfı ve Alıştırmalar
 • 114) DataInputStream ve DataOutoutStream
 • 115) ObjectInput-Output Stream ve Serializable
 • 116) Random Access File - Rastgele Erişimli Dosyalar - Örnek Açıklaması
 • 117) Random Access File Veri Yazma ve Index Oluşturma
 • 118) Random Access File Veri Okuma
 • 119) Thread Process ve Concurrency Kavramları
 • 120) Thread Olusturma Yontemleri
 • 121) Interrupt ve Join Methodlari
 • 122) Heap, Thread Stack ve Synchronized Mantığı
 • 123) Deadlock Wait ve Notify Methodlari
 • 124) Thread Senkronizasyon Ornek
 • 125) ReEntrantLock Sınıfı Kullanımı
 • 126) ExecutorService ve ArrayBlockingQueue
 • 127) Örnek Uygulama ve Sorularla Bölüm Özeti 1. Bölüm
 • 128) Örnek Uygulama ve Sorularla Bölüm Özeti 2. Bölüm
 • 129) Lambda Expression Nedir
 • 130) Lambda Expression Örnekleri
 • 131) Lamda Expression Alıştırmaları
 • 132) Regular Expression Giriş
 • 133) Regular Expression Miktar Belirleyiciler
 • 134) Regular Expression Group Methodu
 • 135) Veritabanı Nedir
 • 136) SQL Nedir
 • 137) JDBC Nedir
 • 138) JDBC Bağlantısı ve Ilk tablo Islemleri
 • 139) Update, Delete ve PreparedStatement
 • 140) Proje Veritabanının Hazırlanması
 • 141) DataSource Sınıfı ve Tüm Tabloyu Okumak
 • 142) Order By ve Inner Joın Kavramları
 • 143) JavaFX ile Veritabanı Bağlantısı
 • 144) Task Sınıfı ve Data Binding
 • 145) Seçilen Öğeye Göre Sorgulama
 • 146) Veri Güncelleme
Eğitmen HakkındaSeti hazırlayan eğitmen hakkında bilgi

1988 Bursa doğumluyum. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve sonrasında çalışma hayatına atıldım.

Bir kamu kuruluşunda bilgi işlem merkezinde çalışmaktayım. İş yerinde Database Administration, Yedekleme Sistemlerinden sorumluyum.

Java ve android ile uzun yıllardır uğraşmaktayım. Yeni şeyler öğrenme konusundaki merakım ve isteğimden dolayı aslında her zaman ben de bir öğrenciyim ve bir öğrencinin bir konuyu öğrenirken ne gibi zorluklar yaşayabileceğinin farkındayım.

Bu yüzden eğitimlerimi öğrencinin kafasında soru işareti kalmaması, hızlı, etkili ve de kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlayacak şekilde oluşturmaya çalışıyorum. 

Bu hedefte sizlere yardımcı olabilmekten gurur duyuyorum. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere, zira daha öğrenecek çok şey var.


ilginizi Çekebilecek Diğer Setler